Konferencja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
i Fundacja Małopolska Izba Samorządowa,
we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska

zapraszają na konferencję 

„Możliwości wsparcia 
osób żyjących z demencją i ich bliskich w zaawansowanym stadium choroby”
16 września 2022 r. godz. 10.00 – 15.00
Sala Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4

Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą osobom żyjącym z otępieniem i ich rodzinom, opiekunom. Według raportu organizacji zrzeszonych w Alzheimer’s Disease International, na chorobę Alzheimera cierpi około 35 milionów osób na całym świecie, zaś w Polsce żyje około 250 tys. chorych. Pomimo szybkiego rozwoju medycyny wciąż nie zostały dokładnie poznane przyczyny powstawania tej choroby oraz skuteczne metody jej leczenia. Objawy Alzheimera rozwijają się w ciągu wielu lat i dopiero po długim okresie czasu można zaobserwować objawy wskazujące na nią.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 16 września 2022 (piątek) a jej temat to „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją i ich bliskich w zaawansowanym stadium choroby”. Konferencja odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie i będzie transmitowana w Internecie. W  Krakowie organizuje i transmitować będzie ją Fundacja Małopolska Izba Samorządowa we współpracy z Gminą Miejską Kraków w Sali Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 w  godzinach 10:00 – 15:00. Gminę Miejską Kraków reprezentuje dr Anna Okońska–Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przede wszystkim opiekunów osób dotkniętych chorobami otępiennymi, terapeutów-opiekunów, wszystkich, dla których ten temat jest istotny, a  także przedstawicieli organizacji pozarządowych, Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Centrów Aktywności Seniorów, Krakowskiego Centrum Seniorów, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Urzędu Marszałkowskiego oraz innych przedstawicieli JST. 

Konferencja w Krakowie będzie także okazją do zaprezentowania rezultatów projektu „IntegraCare” dotyczącego multidyscyplinarnej opieki zorientowanej na osobie potrzebującej wsparcia, który Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” realizowała we współpracy międzynarodowej z partnerami z Hiszpanii, Grecji, Łotwy i Włoch w ramach partnerstwa strategicznego Programu Erasmus Plus.

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, korzystając z linka: 

https://forms.gle/tZGAMERDVGvJSp837

Program konferencji

9:30 – 10:00Recepcja
10:00 – 10:10Powitanie uczestników konferencji w Krakowie, przedstawienie programu
o dr Anna Okońska – Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta m Krakowa
ds. Polityki Senioralnej
o Janusz Olesiński – Prezes Zarządu Fundacji „Małopolska Izba
Samorządowa”
10:10 – 10:30IntegraCare” – multidyscyplinarna opieka zorientowana na osobie
potrzebującej wsparcia. Prezentacja rezultatów projektu
10:10 – 10:30Aldona Okraszewska – Dyrektor ds. Programowych „Małopolska Izba
Samorządowa”, Kierownik Projektu „IntegraCare”
Instytucjonalne wsparcie osób z chorobą Alzcheimera, po udarach, z zespołami
otępiennymi oraz ich bliskich w Klubie Samopomocy Miejskiego Dziennego
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
10:30 – 10:50Małgorzata Kwinta – Kierownik Zespołu Terapeutyczno-
Aktywizacyjnego nr 3 Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie
11:00 – 15:00Transmisja Konferencji z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
11:00 – 11:10Otwarcie konferencji i przywitanie gości
prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich
Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – członkini Alzheimer Polska
i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO
Zygmunt Wierzyński – prezes Alzheimer Polska
11:10 – 11:25Pomoc samorządu dla chorych i opiekunów osób z otępieniem
dr hab. Beata Bugajska – prof. US, dyrektorka Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Szczecin
11:35 – 11:50Jak wygląda opieka w warunkach domowych
Bożena Nowicka– Prezeska Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad
Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
12:00 – 12:15Jak wygląda opieka w Dziennych Domach Pobytu
Sylwia Grzelczak – terapeutka w Ośrodku Adaptacyjno-
Rehabilitacyjnym dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzonym przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
12:25 – 12:40Jak wygląda opieka nad chorym w domach opieki całodobowej
Maria Leszczyńska – Prezeska Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
12:50 – 13:10Przerwa
13:10 – 13:25Sytuacja chorego i opiekuna w kontekście zachodzących zmian zdrowotnych
i psychologicznych. Jak chory leżący wpływa na życie rodzinne
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski – specjalista z dziedziny
psychiatrii i psychogeriatrii
13:35 – 13:50Dostępne formy opieki w domu pacjenta
dr n. med. Magdalena Dawgiałło – lekarz specjalista medycyny
rodzinnej
14:00 – 14:15Rola grup wsparcia dla opiekunów osób z demencją w końcowej fazie choroby
– model Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego
Maja Maciaszczyk – kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób z Chorobą Alzheimera
14:25 – 14:40Osoby żyjące z demencją i ich opiekunowie rodzinni w Polsce i innych krajach
Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – członkini Komisji Ekspertów
ds. 0sób Starszych przy RPO oraz Alzheimer Polska
14:50 – 15:00Podsumowanie, podziękowanie, zakończenie
prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich
Barbara Imiołczyk – dyrektorka Centrum Projektów Społecznych

Read More

Zakupy w sieci

Nasze prawa

Zapoznaj się ze swoimi prawami 

Przyciśnij mnie by zobaczyć swoje prawa

Pobierz oświadczenie odstapienia od umowy zakupu 

PKP

Przejdź na stronę https://bilkom.pl/ lub pobierz aplikację

Lidl

Link do strony https://www.lidl.pl/

Link do aplikacji jest tutaj 

OLX

Przejdź na stronę https://www.olx.pl/

Lub pobierz aplikację

Allegro

Przejdź na stronę https://allegro.pl/

Lub pobierz aplikację

Carrefour

Przejdź na stronę https://www.carrefour.pl/

Lub pobierz aplikację

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie przy pomocy sprecyzowanego hasła

jeżeli chcesz wyszukać konkretną frazę, z wyrazami podanymi w wymaganej przez Ciebie kolejności, to hasło wyszukiwania umieść w cudzysłowie („”). Pamiętaj jednak, że jeżeli korzystasz z takiego sposobu wyszukiwarka pominie inne trafne wyniki dla takiego hasła, gdzie wyrazy są w treści wymienione w innej kolejności.

Wykluczenie słów

jeżeli chcesz sprecyzować wyniki wyszukiwania poprzez wyeliminowanie jakiegoś słowa – nie chcesz, by ono pojawiało się wyszukanych artykułach, wystarczy, że wstawisz przed nim znak minus

Wyszukiwanie jednego z podanych słów

jeżeli chcesz, aby w tekście pojawiło się jedno z wyszukiwanych przez Ciebie słów wstaw między nie operator wyszukiwania OR. Pamiętaj jednak, aby wyraz był napisany w całości dużymi literami, inaczej operator będzie traktowany jak zwykłe słowo

Szukanie słów w tytule

jeżeli chcesz, aby szukane przez Ciebie słowa pojawiły się w tytule wyszukiwanych artykułów – frazę kluczową poprzedź operatorem allintitle

Wyszukiwanie konkretnego rodzaju plików

czasem chcemy znaleźć informacje zawarte w konkretnym rodzaju plik np. pdf . Wówczas po frazie kluczowej należy wpisać operator filetype: i po nim wybrany format pliku

Skróty Klawiszowe

 • Skróty dotyczące kart i okien
 • Funkcje Chrome
 • Pasek adresu
 • Skróty do stron
 • Skróty z myszką
DziałanieSkrót
Otwarcie nowego oknaCtrl + n
Otwarcie nowego okna w trybie incognitoCtrl + Shift + n
Otwarcie nowej karty i przełączenie na nią widokuCtrl + t
Ponowne otwarcie zamkniętych kart w kolejności, w jakiej zostały zamknięteCtrl + Shift + t
Przełączenie widoku na następną otwartą kartęCtrl + Tab lub Ctrl + PgDn
Przełączenie widoku na poprzednią otwartą kartęCtrl + Shift + Tab lub Ctrl + PgUp
Przełączenie na określoną kartęCtrl + 1 do Ctrl + 8
Przełączenie na ostatnią kartę po prawej stronieCtrl + 9
Otwarcie strony startowej w bieżącej karcieAlt + Home
Otwarcie poprzedniej strony z historii przeglądania w bieżącej karcieAlt + strzałka w lewo
Otwarcie następnej strony z historii przeglądania w bieżącej karcieAlt + strzałka w prawo
Zamknięcie bieżącej kartyCtrl + w lub Ctrl + F4
Zamknięcie bieżącego oknaCtrl + Shift + w lub Alt + F4
Zminimalizowanie bieżącego oknaAlt + Spacja, a następnie n
Zmaksymalizowanie bieżącego oknaAlt + Spacja, a następnie x
Zamknięcie Google ChromeAlt + f, a następnie x
DziałanieSkrót
Otwarcie menu ChromeAlt + f lub Alt + e
Pokazanie lub ukrycie paska zakładekCtrl + Shift + b
Otwarcie menedżera zakładekCtrl + Shift + o
Otwarcie strony Historia w nowej karcieCtrl + h
Otwarcie strony Pobrane pliki w nowej karcieCtrl + j
Otwarcie menedżera zadań ChromeShift + Esc
Ustawienie fokusu na pierwszym elemencie na pasku narzędzi ChromeShift + Alt + t
Ustawienie fokusu na ostatnim elemencie z prawej strony na pasku narzędzi ChromeF10 
Przełączenie fokusu na nieaktywne okno dialogowe (jeśli jest widoczne) i wszystkie paski narzędziF6
Otwarcie paska wyszukiwania, by przeszukać bieżącą stronęCtrl + f lub F3
Przejście do następnego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwaniaCtrl + g
Przejście do poprzedniego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwaniaCtrl + Shift + g
Otwarcie narzędzi dla programistówCtrl + Shift + j lub F12
Otwarcie opcji czyszczenia danych przeglądaniaCtrl + Shift + Delete
Otwarcie Centrum pomocy Chrome w nowej karcieF1
Zalogowanie się jako inny użytkownik lub włączenie trybu gościaCtrl + Shift + m
Otwarcie formularza opiniiAlt + Shift + i
Włączenie opcji Przeglądanie przy użyciu kursoraF7
DziałanieSkrót
Wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarkiWpisz wyszukiwane słowa Enter
Wyszukiwanie przy użyciu innej wyszukiwarkiWpisz nazwę wyszukiwarki i naciśnij Tab
Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w bieżącej karcieWpisz nazwę strony + Ctrl + Enter
Otwarcie nowej karty i przeprowadzenie wyszukiwania w GoogleWpisz wyszukiwane słowa Alt + Enter
Przejście do paska adresuCtrl + l lub Alt + d albo F6
Wyszukiwanie z dowolnego miejsca na stronieCtrl + k lub Ctrl + e
Usuwanie sugestii z paska adresuNaciśnij strzałkę w dół, by zaznaczyć pozycję, i naciśnij Shift + Delete
Przeniesienie kursora na pasek adresuControl + F5
DziałanieSkrót
Otwarcie opcji drukowania bieżącej stronyCtrl + p
Otwarcie opcji zapisu bieżącej stronyCtrl + s
Ponowne załadowanie bieżącej stronyF5 lub Ctrl + r
Ponowne załadowanie bieżącej strony, ignorując zawartość pamięci podręcznejShift + F5 lub Ctrl + Shift + r
Zatrzymanie wczytywania stronyEsc
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięciaTab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięciaShift + Tab
Otwarcie pliku z komputera w ChromeCtrl + o + wybierz plik
Wyświetlenie nieedytowalnego kodu źródłowego HTML bieżącej stronyCtrl + u
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładkiCtrl + d
Zapisanie wszystkich otwartych kart jako zakładek w nowym folderzeCtrl + Shift + d
Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowegoF11
Powiększenie całej zawartości stronyCtrl i +
Pomniejszenie całej zawartości stronyCtrl i -
Przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości stronyCtrl + 0
Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekranSpacja lub PgDn
Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekranShift + spacja lub PgUp
Przejście na górę stronyHome
Przejście na dół stronyEnd
Przewinięcie strony w poziomieShift + obróć kółko myszy
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego słowa w polu tekstowymCtrl + strzałka w lewo
Przeniesienie kursora do następnego słowaCtrl + strzałka w prawo
Usunięcie poprzedniego słowa w polu tekstowymCtrl + Backspace
Otwarcie strony startowej w bieżącej karcieAlt + Home
Przywrócenie normalnego rozmiaru stronyCtrl + 0
DziałanieSkrót
Otwarcie linku w bieżącej karcie (tylko myszka)Przeciągnij link na kartę
Otwarcie linku w nowej karcie w tleCtrl + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widokuCtrl + Shift + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku (tylko myszka)Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart
Otwarcie linku w nowym oknieShift + kliknij link
Otwarcie karty w nowym oknie (tylko myszka)Przeciągnij kartę poza pasek kart
Przeniesienie karty do bieżącego okna (tylko myszka)Przeciągnij kartę do istniejącego okna
Przywrócenie pierwotnego położenia kartyNaciśnij Esc podczas przeciągania karty
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładkiPrzeciągnij adres internetowy na pasek zakładek
Przewinięcie strony w poziomieShift + obróć kółko myszy
Pobranie obiektu docelowego linkuAlt + kliknij link
Wyświetlenie historii przeglądania

Kliknij prawym przyciskiem myszy Wstecz Wstecz lub kliknij i przytrzymaj Wstecz  
Kliknij prawym przyciskiem myszy Dalej Dalej lub kliknij i przytrzymaj Dalej Dalej

Przełączanie się między trybem zmaksymalizowanym a widokiem oknaKliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart
Powiększenie całej zawartości stronyCtrl + obróć kółko myszki w górę
Pomniejszenie całej zawartości stronyCtrl + obróć kółko myszy w dół

Jaki komunikator …

.

Zadawaliście Państwo pytania o datę 8 luty w korzystaniu z WhatsApp’a , czyli o aktualizację, która ma być obligatoryjna. Konieczna akceptacja nowych uprawnień spowodowała masową ucieczkę od tego komunikatora. Właściciel czyli … Facebook postanowił w związku z tym przesunąć datę koniecznej akceptacji nowego regulaminu na 15 maja. Dlatego mamy troszkę czasu by porozmawiać o tym czym ryzykujemy i jaka jest alternatywa

25 Styczeń w Google

Co wydarzy się 25 stycznia u Europejczyków, którzy do dnia 25 stycznia 2021 roku ???

Według deklaracji firmy Google po tym terminie nie będziemy mogli włączyć funkcji inteligentnego wyboru i personalizacji… Co zyskamy a co stracimy jeżeli zaakceptujemy propozycję firmy Google.

 1. Jeżeli wyrazimy zgodę na inteligentne funkcje i personalizacje na naszym koncie g-mail będziemy mieć pewność , że nie odetniemy sobie dostępu do nowych możliwości , które nam daje ta funkcja.
 2. Zgoda ta jest równoznaczna ze zgodą na analizę naszych maili i tręści w nich zawartych pod kontem ich personalizacji
 3. Mimo, że nikt nie lubi zbytniej ingerencji we własną przestrzeń i prywatność, tym razem zalecam wyrażenie tej zgody ponieważ brak jej spowoduje odcięcie Nas od możliwości włączenia w przyszłości gdybyśmy zauważyli, że te inteligentne ingerencje w Naszą korespondencje są korzystne.
 4. Zalecam to ponieważ po wyrażeniu zgody w każdym momencie będziemy mogli tą ingerencję zablokować.

A teraz gdzie tą zgodę należy wyrazić:

Uruchamiamy naszą pocztę czyli g-maila i naciskamy “ustawienia” ukryte pod ikoną kółeczka zębatego, w menu , które w wyniku tego działania pojawi nam się na ekranie znajdujemy wpis:

“Niektóre rodzaje skrzynek odbiorczych wymagają włączenia inteligentnych funkcji i personalizacji w Gmailu, Google Chat i Meet. Włącz to ustawienie” przyciskamy niebieski napis : włącz to ustawienie, a dalej przycisk :

Jeżeli coś w państwa programie g-mail wygląda inaczej proszę o kontakt.

Green Book

reżyseria: Peter Farrelly
scenariusz: Brian Hayes Currie / Peter Farrelly /
premiera: 11 września 2018 (świat)

Klasyczny film drogi obsypany Oskarami

2019WYGRANE (3) OSCARY

 • Oscar – Najlepszy film
  Brian Hayes Currie, Charles B. Wessler, Jim Burke, Nick Vallelonga, Peter Farrelly
 • Oscar – Najlepszy aktor drugoplanowy Mahershala Ali
 • Oscar – Najlepszy scenariusz oryginalny Brian Hayes Currie, Nick Vallelonga, Peter Farrelly

2019NOMINACJE (2) OSCARY

 • Oscar – Najlepszy aktor pierwszoplanowyViggo Mortensen
 • Oscar – Najlepszy montaż Patrick J. Don Vito

3 Złote Globy

Z wielką obawą podchodziłem do tego filmu, ale okazał się lekką i optymistyczną podróżą w dobrym towarzystwie bez krzty nudy czy mentorskich zapędów. Mimo, że do filmów tzw. poprawnych politycznie mam atawistyczny dystans, ten film broni się bezpretensjalnością , poziomem żartu i jednocześnie dobrym rzemiosłem filmowym głównych bohaterów.

Holiday

Serce nie sługa a miłość nie wybiera, tę prawdę, znaną wszystkim, sprzeda nam jeszcze raz w swym najnowszym filmie Nancy Meyers, reżyserka takich obrazów jak “Czego pragną kobiety” i “Lepiej późno niż później”. Całość podana jest w niezłej oprawie. “Holiday” ma inteligentny scenariusz i obsadę, w której znalazły się największe gwiazdy Hollywood. W głównych rolach można podziwiać Cameron Diaz i Kate Winslet i Jude?a Law, czyli najseksowniejszego mężczyznę świata.

Gdziekolwiek na kuli ziemskiej byśmy się nie znaleźli, problemy sercowe ludzi są z grubsza podobne. Recepty na samotność mogą być rozmaite, czasami warto wsiąść do samolotu i przenieść się na inny kontynent, a nasze życie zupełnie się odmieni. Tak postanawiają zrobić Amanda i Iris, dwie piękne dziewczyny mające problemy z facetami. Jedna zerwała z chłopakiem, druga jest zakochana bez wzajemności w koledze z pracy. Obie wpadają na pomysł spędzenia świąt w jak najbardziej odległym zakątku i znajdując swoje oferty w sieci, wymieniają się domami. Iris jedzie do Los Angeles, Amanda natomiast spędzi czas na angielskiej wsi. Oczywiście żadna z nich nie pozostanie samotna zbyt długo, bo jak to w komedii romantycznej, tuż za rogiem zawsze czai się nowa miłość.

Wielbiciele gatunku powinni czym prędzej udać się do wypożyczalni lub sklepu z płytami DVD, bo “Holiday” to prawie 140 minut naprawdę sympatycznej zabawy. Dużym atutem filmu są dopracowane postacie drugoplanowe, błyszczy zwłaszcza dziewięćdziesięciodwultetni Eli Wallach w roli starego scenarzysty ekscentryka.