Centrum Aktywności Seniorów

Witamy

Na Grzegórzkach

“U nas zawsze dzieje się coś interesującego” – to hasło, które przyświeca nam od chwili rozpoczęcia działalności CAS w 2018 r. Program naszej oferty zajęć konstruują seniorzy. Dlatego jest ona dostosowana do ich potrzeb i możliwości. CAS Zabłocie-Grzegórzki proponuje seniorom: udział w kursach, szkoleniach i warsztatach, w wycieczkach i spacerach edukacyjnych oraz zabawę i naukę wśród rówieśników i z młodzieżą. Oferuje: poprawę sprawności fizycznej, rozwijanie kompetencji intelektualnych i mentalnych, kształtowanie postaw obywatelskich oraz integrację (w tym międzypokoleniową). Daje pomoc i wsparcie w problemach: poczucia bycia samotnym lub zaniedbanym, poczucia wyobcowania, izolacji społecznej, braku przynależności, a także wykluczenia lub niskiego statusu materialnego. 

Czym zajmujemy się w CAS ?

Pasja & Wypoczynek

udział w szkoleniach i konkursach
wycieczki i spacery edukacyjne
zabawa i nauka

Aktywność fizyczna

wycieczki
spacery
zajęcia rehabilitacyjne

Rozwiązywanie problemów

samotność
izolacja społeczna

Zajęcia usprawniające i edukacyjne

ćwiczenia gimnastyczne
poznanie nowoczesnych technologii
taniec dla seniora
spacery naukowe
gry stolikowe i planszowe

przegląd naszych działań

Zobacz co proponujemy

Nasze zajęcia zgrupowane są w cyklach pakietach: pakiet zajęć edukacyjnych, pakiet zajęć rozwojowych oraz pakiet zajęć międzypokoleniowych, w tym wolontariat. Nasz CAS prowadzi także punkt informacyjny / kawiarenkę dla Seniorów, w której zawsze można liczyć na drobny poczęstunek.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Przyjdź, zadzwoń, napisz do nas!

Skip to content