Od 1 lutego w jubileuszowej dziesiątej edycji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa mieszkańcy będą mogli zaproponować pomysły na projekty dzielnicowe oraz ogólnomiejskie. To okazja, aby nie tylko zmieniać swoje otoczenie, ale także by realizować nietuzinkowe pomysły wspólnie z sąsiadami. Zachęcamy do odwiedzenia strony budzet.krakow.pl oraz do samego składania propozycji zadań. Etap składania pomysłów przez mieszkańców potrwa do 2 marca br.

CAS proponuje

 • udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i konkursach
 • wycieczki i spacery edukacyjne
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego na potrzeby młodzieży i dorosłych
 • zabawę , naukę i wolontariat wśród rówieśników i młodzieży

CAS oferuje aktywności

 • poprawiające sprawność fizyczną
 • rozwijające kompetencje intelektualne, mentalne i emocjonalne
 • kształtujący postawy obywatelskie i rozwijające zachowania społeczne
 • integrujące osoby starsze oraz z zakresu integracji międzypokoleniowej

CAS daje wzajemną pomoc i wsparcie w problemach

 • poczucia bycia zaniedbanymi, samotnymi
 • poczucia izolacji społecznej, wyobcowania, braku przynależności lub bycia nieprzydatnym
 • zagrożenia wykluczeniem społecznym wynikającym z niskiego statusu materialnego
 • spacery naukowe do krakowskich uczelni

Pakiet zajęć edukacyjnych

• cykle spotkań z ekspertami z różnych dziedzin
• kursy umiejętności związanych z nowymi technologiami
• kursy wiedzy obywatelskiej
• kursy językowe
• kursy pierwszej pomocy przedmedycznej

Pakiet zajęć uspołeczniających i włączających

 • zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne, komunikowania się, rozładowywania stresu itp
 • wolontariat na rzecz osób samotnych chorych i niepełnosprawnych
 • serie spotkań z młodzieżą i dziećmi

Pakiet zajęć usprawniających i rozwijających

 • ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów
 • praktyczne zajęcia plastyczne
 • spacery historyczne po znanych i nieznanych miejscach Krakowa
 • spacery naukowe do krakowskich uczelni
 • taniec dla seniora
 • gry stolikowe, planszowe itp