CAS proponuje

 • udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i konkursach
 • wycieczki i spacery edukacyjne
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego na potrzeby młodzieży i dorosłych
 • zabawę , naukę i wolontariat wśród rówieśników i młodzieży

CAS oferuje aktywności

 • poprawiające sprawność fizyczną
 • rozwijające kompetencje intelektualne, mentalne i emocjonalne
 • kształtujący postawy obywatelskie i rozwijające zachowania społeczne
 • integrujące osoby starsze oraz z zakresu integracji międzypokoleniowej

CAS daje wzajemną pomoc i wsparcie w problemach

 • poczucia bycia zaniedbanymi, samotnymi
 • poczucia izolacji społecznej, wyobcowania, braku przynależności lub bycia nieprzydatnym
 • zagrożenia wykluczeniem społecznym wynikającym z niskiego statusu materialnego
 • spacery naukowe do krakowskich uczelni

Pakiet zajęć edukacyjnych

• cykle spotkań z ekspertami z różnych dziedzin
• kursy umiejętności związanych z nowymi technologiami
• kursy wiedzy obywatelskiej
• kursy językowe
• kursy pierwszej pomocy przedmedycznej

Pakiet zajęć uspołeczniających i włączających

 • zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne, komunikowania się, rozładowywania stresu itp
 • wolontariat na rzecz osób samotnych chorych i niepełnosprawnych
 • serie spotkań z młodzieżą i dziećmi

Pakiet zajęć usprawniających i rozwijających

 • ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów
 • praktyczne zajęcia plastyczne
 • spacery historyczne po znanych i nieznanych miejscach Krakowa
 • spacery naukowe do krakowskich uczelni
 • taniec dla seniora
 • gry stolikowe, planszowe itp