Co to jest smartphone… Z angielskiego smart mądry , cfany phone – telefon. Czyli dostaliśmy do reki mądry telefon. Co to jest ? Tak naprawdę smartfon, bo myślę, że można tą nazwę tak spolszczyć to mały komputerek, którego jedną z wielu funkcji jest rozmowa na odległość. Ale ze względu na jego główne zastosowanie , tą funkcją powinniśmy się zająć na początku. Nie powinniśmy jednak tłumaczyć słów , które nie sa jasne innymi równie niejednoznacznymi. Dlaczego mówi sie o urządzeniu , że działa jak komputer. Kiedyś komputer nazywaliśmy „mózgiem elektronowym” „maszyną cyfrową”, a dziś ? Najcześciej określa się , że jest to maszyna do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie cyfr albo sygnału ciągłego… Mógłbym oczywiście opisać sygnał ciągły, ale to tylko zaciemniło by obraz

Przyjmijmy , że jest to maszyna do przetwarzania informacji. Czyli posiada podstawową wiedzę , pamięć i możliwość analizy.

I co do tego ma Nasz telefon ? Na przykład: Potrafi połączyć Nas z ze znajomymi i przypisać numer do Imienia i Nazwiska Naszego znajomego.

  1. Etykiety w g-mailu
  2. Logowanie do g-maila
  3. Wylogowywanie
  4. Archiwizowanie danych
  5. Podział wiadomości w skrzynce odbiorczej
  6. Powiadomienie w g-mailu
  7. Gmail na IOS
  8. Ustawienie konta poczty elektronicznej
  9. Wybór programu do obsługi poczty
  10. obsługa poczty elektroniczne

Instrukcje Fabryczne


Ikony informacyjne

Skip to content