Konferencja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
i Fundacja Małopolska Izba Samorządowa,
we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska

zapraszają na konferencję 

„Możliwości wsparcia 
osób żyjących z demencją i ich bliskich w zaawansowanym stadium choroby”
16 września 2022 r. godz. 10.00 – 15.00
Sala Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4

Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą osobom żyjącym z otępieniem i ich rodzinom, opiekunom. Według raportu organizacji zrzeszonych w Alzheimer’s Disease International, na chorobę Alzheimera cierpi około 35 milionów osób na całym świecie, zaś w Polsce żyje około 250 tys. chorych. Pomimo szybkiego rozwoju medycyny wciąż nie zostały dokładnie poznane przyczyny powstawania tej choroby oraz skuteczne metody jej leczenia. Objawy Alzheimera rozwijają się w ciągu wielu lat i dopiero po długim okresie czasu można zaobserwować objawy wskazujące na nią.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 16 września 2022 (piątek) a jej temat to „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją i ich bliskich w zaawansowanym stadium choroby”. Konferencja odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie i będzie transmitowana w Internecie. W  Krakowie organizuje i transmitować będzie ją Fundacja Małopolska Izba Samorządowa we współpracy z Gminą Miejską Kraków w Sali Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 w  godzinach 10:00 – 15:00. Gminę Miejską Kraków reprezentuje dr Anna Okońska–Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przede wszystkim opiekunów osób dotkniętych chorobami otępiennymi, terapeutów-opiekunów, wszystkich, dla których ten temat jest istotny, a  także przedstawicieli organizacji pozarządowych, Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Centrów Aktywności Seniorów, Krakowskiego Centrum Seniorów, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Urzędu Marszałkowskiego oraz innych przedstawicieli JST. 

Konferencja w Krakowie będzie także okazją do zaprezentowania rezultatów projektu „IntegraCare” dotyczącego multidyscyplinarnej opieki zorientowanej na osobie potrzebującej wsparcia, który Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” realizowała we współpracy międzynarodowej z partnerami z Hiszpanii, Grecji, Łotwy i Włoch w ramach partnerstwa strategicznego Programu Erasmus Plus.

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, korzystając z linka: 

https://forms.gle/tZGAMERDVGvJSp837

Program konferencji

9:30 – 10:00Recepcja
10:00 – 10:10Powitanie uczestników konferencji w Krakowie, przedstawienie programu
o dr Anna Okońska – Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta m Krakowa
ds. Polityki Senioralnej
o Janusz Olesiński – Prezes Zarządu Fundacji „Małopolska Izba
Samorządowa”
10:10 – 10:30IntegraCare” – multidyscyplinarna opieka zorientowana na osobie
potrzebującej wsparcia. Prezentacja rezultatów projektu
10:10 – 10:30Aldona Okraszewska – Dyrektor ds. Programowych „Małopolska Izba
Samorządowa”, Kierownik Projektu „IntegraCare”
Instytucjonalne wsparcie osób z chorobą Alzcheimera, po udarach, z zespołami
otępiennymi oraz ich bliskich w Klubie Samopomocy Miejskiego Dziennego
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
10:30 – 10:50Małgorzata Kwinta – Kierownik Zespołu Terapeutyczno-
Aktywizacyjnego nr 3 Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie
11:00 – 15:00Transmisja Konferencji z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
11:00 – 11:10Otwarcie konferencji i przywitanie gości
prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich
Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – członkini Alzheimer Polska
i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO
Zygmunt Wierzyński – prezes Alzheimer Polska
11:10 – 11:25Pomoc samorządu dla chorych i opiekunów osób z otępieniem
dr hab. Beata Bugajska – prof. US, dyrektorka Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Szczecin
11:35 – 11:50Jak wygląda opieka w warunkach domowych
Bożena Nowicka– Prezeska Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad
Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
12:00 – 12:15Jak wygląda opieka w Dziennych Domach Pobytu
Sylwia Grzelczak – terapeutka w Ośrodku Adaptacyjno-
Rehabilitacyjnym dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzonym przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
12:25 – 12:40Jak wygląda opieka nad chorym w domach opieki całodobowej
Maria Leszczyńska – Prezeska Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
12:50 – 13:10Przerwa
13:10 – 13:25Sytuacja chorego i opiekuna w kontekście zachodzących zmian zdrowotnych
i psychologicznych. Jak chory leżący wpływa na życie rodzinne
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski – specjalista z dziedziny
psychiatrii i psychogeriatrii
13:35 – 13:50Dostępne formy opieki w domu pacjenta
dr n. med. Magdalena Dawgiałło – lekarz specjalista medycyny
rodzinnej
14:00 – 14:15Rola grup wsparcia dla opiekunów osób z demencją w końcowej fazie choroby
– model Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego
Maja Maciaszczyk – kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób z Chorobą Alzheimera
14:25 – 14:40Osoby żyjące z demencją i ich opiekunowie rodzinni w Polsce i innych krajach
Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – członkini Komisji Ekspertów
ds. 0sób Starszych przy RPO oraz Alzheimer Polska
14:50 – 15:00Podsumowanie, podziękowanie, zakończenie
prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich
Barbara Imiołczyk – dyrektorka Centrum Projektów Społecznych