Avatar

Centrum Aktywności Seniorów Zabłocie - Grzegórzki

Prowadzona przez Fundację "Małopolska Izba Samorządowa"

Zapraszamy Panie i Panów, którzy ukończyli 60 rok życia, niepracujących zawodowo i chcących podjąć trud pracy nad osobistym rozwojem

Zabawa

Będziemy dobrze się bawić

Nauka

Będziemy poznawać nowe dziedziny.

Przyjaźń

Będziemy poznawać się nawzajem.

 • Proponujemy zajęcia

  • udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i konkursach
  • wycieczki i spacery edukacyjne
  • wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego na potrzeby młodzieży i dorosłych
  • zabawę , naukę i wolontariat wśród rówieśników i młodzieży
 • Oferujemy aktywności

  • poprawiające sprawność fizyczną
  • rozwijające kompetencje intelektualne, mentalne i emocjonalne
  • kształtujący postawy obywatelskie i rozwijające zachowania społeczne
  • integrujące osoby starsze oraz z zakresu integracji międzypokoleniowej
 • Wspieramy w problemach

  • poczucia bycia zaniedbanymi, samotnymi
  • poczucia izolacji społecznej, wyobcowania, braku przynależności lub bycia nieprzydatnym
  • zagrożenia wykluczeniem społecznym wynikającym z niskiego statusu materialnego
  • cykle spotkań z ekspertami z różnych dziedzin
  • kursy umiejętności związanych z nowymi technologiami
  • kursy wiedzy obywatelskiej
  • kursy językowe
  • kursy pierwszej pomocy przedmedycznej
  • ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów
  • praktyczne zajęcia plastyczne
  • spacery historyczne po znanych i nieznanych miejscach Krakowa
  • spacery naukowe do krakowskich uczelni
  • taniec dla seniora
  • gry stolikowe, planszowe itp.
  • zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne, komunikowania się, rozładowywania stresu itp.
  • wolontariat na rzecz osób samotnych chorych i niepełnosprawnych
  • serie spotkań z młodzieżą i dziećmi
  I wiele, wiele innych ...

Informacje, zgłoszenia i zapisy:

Osobiście :
Fundacja "Małopolska Izba Samorządowa"
Al. Ignacego Daszyńskiego 16 w Krakowie
w dniach roboczych
od 10:00 do 14:00

lub telefonicznie:
12 200 29 26
e-mail: cas@fundacjamis.org.pl